Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES STRONY ANTOLOS

Miło Cię tu zobaczyć!

Poniżej znajdziesz komplet informacji dotyczący przetwarzania przez nas danych osobowych, w tym danych przetwarzanych na naszej Stronie, a także informacje o plikach cookies. W każdej chwili możesz odnaleźć w tym miejscu przejrzyste i aktualne informacje o tym jak dbamy  o Twoje dane osobowe.

Dochowujemy wszelkich starań by Twoje dane osobowe były chronione w odpowiedni sposób. 

Korzystanie ze Strony jest w pełni dobrowolne i nie musisz przekazywać nam swoich danych osobowych przy czym musisz pamiętać, że może uniemożliwić to np. kontakt z nami czy wykonanie usługi.  Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie zmiany, które wpłyną na zmianę zarzadzania Stroną będą zawarte w zaktualizowanej Polityce. Zaglądaj tu czasem i bądź na bieżąco!

Dokładniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w dalszej części Polityki prywatności.

§1 Informacje o Administratorze danych osobowych

Administratorem Strony jest  ANTOLOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. Powstańców Śląskich 6 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875831, NIP: 5472222294, REGON: 387797725 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, reprezentowana przez Adriannę Fabirkiewicz- Prezesa Zarządu, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Skontaktuj się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail kierując ją na adres: marketing@antolos.com. Możesz także zadzwonić i porozmawiać z nami, numer telefonu: 48 608 832 462.

Administrator informuje Cię, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych i samodzielnie pełni jego obowiązki. Podmioty, które w ramach współpracy z Administratorem biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych dbają o odpowiedni stopień bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. 

W związku z prowadzeniem kanałów na platformach społecznościowych Administrator Współadministruje dane z ich właścicielami tj.:

 • Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (platforma Facebook i Instagram);
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (platforma LinkedIn);
 • Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia (platforma LinkedIn);
 • Vimeo. com, Inc.Attention: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011 (platforma Vimeo)

Szczegółowe informacje o kanałach prowadzonych przez Administratora w ramach platform społecznościowych znajdziesz w dalszej części Polityki prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z postanowieniami polityki prywatności każdej platformy społecznościowej.

§2 Definicje

Administrator- ANTOLOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. Powstańców Śląskich 6 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875831, NIP: 5472222294, REGON: 387797725 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, reprezentowana przez Adriannę Fabirkiewicz- Prezesa Zarządu, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego;

Użytkownik- osoba wchodząca na Stronę i odpowiednie podstrony, w tym osoba kontaktująca się z Administratorem;

Strona- strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem  https://antolos.com/ i https://antolosmodels.com oraz wszystkie podstrony;

Polityka prywatności-niniejszy dokument;

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

§3 Bezpieczeństwo danych osobowych

By zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy przetwarzaniem niezgodnym z prawem. Nasi kontrahenci  także zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Korzystamy m.in.  z rzetelnego hostingodawcy ponieważ chcemy by Twoje dane i nasza Strona były bezpieczne. Korzystamy także z certyfikatu SSL. 

§4 Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, dokładamy wszelkiej staranności by były one odpowiednio zabezpieczone. Przetwarzamy tylko takie dane, które nam przekazujesz. Ponadto narzędzia z których korzystamy mogą automatycznie gromadzić informacje o Tobie na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe związane z korzystaniem ze Strony (podstawę przetwarzania danych stanowi Twoja zgoda, udzielona przy wejściu na Stronę) czy dane osobowe, które przekazujesz nam kontaktując się z nami (podstawę przetwarzania danych stanowi w tym wypadku Twoja zgoda wyrażona poprzez przesłanie do nas  wiadomości). 
 3. W przypadku podania przez Ciebie danych nadwymiarowych (czyli takich, które nie są niezbędne do wykonania umowy, odpowiedzi na Twoje pytanie itd.) dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody. 
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach działalności Administratora na podstawie wskazanych poniżej podstaw przetwarzania:
 1. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 • zarządzanie poczta  (np. przesłanie oferty, odpowiedź na zadane pytanie);
 • moderacja i przechowywanie komentarzy na Stronie;
 • marketing (przesłanie oferty Administratora);
 • wykorzystywania plików cookies na Stronie;
 • publikacja opinii i referencji;
 1. Umowa, dążenie do zawarcia umowy, podjęcie działań na żądanie (6 ust. 1 lit. b RODO):
 • wykonanie umowy usługi;
 • obsługa zgłoszenia castingowego Użytkownika dokonywana za pośrednictwem formularza castingowego;
 • przesłanie oferty Administratora w odpowiedzi na prośbę osoby fizycznej.
 1. Obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1lit. c RODO):
 • obowiązki księgowe i podatkowe (np. wystawienie faktury VAT/rachunku);
 • tworzenie ewidencji wynikających z RODO  (m.in. rejestr czynności przetwarzania).
 1. Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO):
 • zarządzanie i obsługa Strony (zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie funkcjonalności i wydajności);
 • zarządzanie kanałami na profilach społecznościowych (w szczególności kanał Antolos Creative Agency na platformie Facebook oraz Antolos Agency na platformie Instagram, kanał Antolos Models i kanał Antolos Studio  na platformie Instagram, kanał Antolos Creative Agency na platformie LinkedIn, kanał Antolos Agency na platformie Pinterest, kanał Antolos Agency na platformie Vimeo) i wchodzenie w interakcje z użytkownikami;
 • marketing bezpośredni (kierowany do Klientów);
 • obsługa formularza kontaktowego;
 • przetwarzanie danych w celach dowodowych i archiwalnych (by zabezpieczyć informacje);
 • przetwarzanie danych w celach analitycznych;
 • ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane są we wskazanych celach tak długo jak istnieje podstawa prawna pozwalająca na ich przetwarzanie lub zostanie osiągnięty cel przetwarzania. Po tym czasie dane osobowe zostają nieodwracalnie zniszczone lub usunięte. Szczegółowe terminy przechowywania danych osobowych w ramach poszczególnych zbiorów danych przetwarzanych w różnych celach różnią się, w szczególności:

 • Dane przetwarzane w celu zawarcia, realizacji umowy, podjęcia działań na żądanie  i dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przechowywane są  przez okres współpracy i do czasu przedawnienia roszczeń;
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane są do czasu wycofania zgody, do czasu wskazanego podczas wyrażania przez Ciebie zgody lub do momentu ustania celu przetwarzania danych osobowych (osiągnięcia celu przetwarzania);
 • Dane przetwarzane w celach podatkowych są przetwarzane do 5 lat od ostatniego dnia roku w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe;
 • Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora są przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO;
 • Dane przetwarzane przez Administratora w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa są przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa.

Dane przetwarzane są najpóźniej do czasu utraty przydatności, nie dłużej niż 2 lata w odniesieniu do danych co do których nie wskazano innego okresu retencji. 

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych co ma na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

Usługi społeczeństwa informacyjnego 

Strona przeznaczona jest dla  osób powyżej 16 roku życia. Administrator nie zbiera danych dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego m.in. w celach marketingowych. 

W celu przesłania zgłoszenia castingowego za pomocą Strony Użytkownik, który nie jest pełnoletni powinien uzyskać zgodę opiekuna prawnego (np. rodzica). 

W przypadku, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat nie powinien korzystać ze Strony.

Administrator jest uprawniony podjąć rozsądne starania by zweryfikować czy Użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku albo czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem mającym mniej niż 16 lat, wyraziła zgodę na działania takiego Użytkownika.

§5 Twoje prawa

Zgodnie z RODO  każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do bycia zapomnianym;
 5. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes);
 8. prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.

W tym miejscu chcemy zwrócić Twoją uwagę na bardzo ważną kwestię- wskazane powyżej uprawnienia nie zawsze będą Ci bezwzględnie przysługiwać (wynika to z samej treści RODO i będzie warunkowane charakterem danych i podstawą ich przetwarzania).

Swoje prawa możesz zrealizować kontaktując się z Administratorem poprzez  adres e-mail: marketing@antolos.com. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania Twojego żądania zostanie udzielona odpowiedź o ile sprawa nie będzie wymagać wydłużenia tego terminu (o czym na pewno Cię poinformujemy). 

Pamiętaj, że dane przetwarzane do czasu wycofania zgody są przetwarzane w pełni legalnie (w granicach zgody i celu przetwarzania na jaki wyrażono zgodę), a wycofanie zgody ma skutek na przyszłość. 

§6 Profilowanie

Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoje  prawa, obowiązki czy wolności.

W ramach Strony i technologii śledzących oraz w ramach kanałów na platformach społecznościowych dane Użytkownika mogą być profilowane przy użyciu narzędzi wspierających Stronę  lub dostępnych w ramach platform społecznościowych (np. w celu wyświetlania treści dopasowanych do zainteresowań Użytkownika- reklama behawioralna o której więcej przeczytasz na stronie: https://www.youronlinechoices.com/pl/) przy czym nie ma to wpływu na sytuację prawną Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w formularzu kontaktowym. Wynikają one z danych statystycznych np. wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

Celem ewentualnego profilowania przez nas danych osobowych jest poznanie preferencji Użytkowników i dostosowanie treści, oferty i usług Administratora do zainteresowań i potrzeb Użytkowników.

Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

Wobec zautomatyzowanego przetwarzania, które może mieć wpływ na Twoje prawa, obowiązki czy wolności przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu.

§7 Media społecznościowe

 1. Administrator prowadzi  wskazane poniżej kanały (profile) w mediach społecznościowych. 
 1. Facebook: https://www.facebook.com/AntolosAgency 
 2. Instagram: https://www.instagram.com/antolosmodels/  https://www.instagram.com/antolos_studio/
  https://www.instagram.com/antolos.agency/
 3. LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/antolos1 
 4. Pinterest: https://pl.pinterest.com/antolosagency/_created/ 
 5. Vimeo: https://vimeo.com/user90750179 
 1. Korzystanie z serwisów społecznościowych przez Użytkownika podlega zasadom określonym przez administratorów tych serwisów. Administrator nie ma wpływu na relację Użytkownika i administratora serwisu społecznościowego.
 2. W zakresie kanałów (profili) Administratora w mediach społecznościowych, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu administrowania i zarządzania kanałem, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności (art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Podstawą przetwarzania danych osobowych w ramach kanałów na platformach społecznościowych jest także Twoja zgoda, którą wyrażasz śledząc nasz kanał.
 3. Użytkownik samodzielnie decyduje o śledzeniu kanału na platformie społecznościowej. 
 4. Administrator ustala zasady panujące na jego kanale na platformie społecznościowej jednak nie ma wpływu na regulamin korzystania z niej. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu serwisu społecznościowego.
 5. Administrator ma dostęp do danych Użytkownika, które zostały upublicznione przez Użytkownika w serwisie społecznościowym, do danych przekazanych przez Użytkownika w ramach rozmowy przez komunikator dostępny w ramach platformy społecznościowej oraz do anonimowych danych statystycznych, które podstępne są z poziomu plików cookies.
 6. Dane przetwarzane są przez okres istnienia kanału, do czasu zgłoszenia sprzeciwu,  do czasu zaprzestania śledzenia kanału przez Użytkownika w zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane gromadzone w serwisie i w ramach funkcjonalności serwisu będą przetwarzane przez czas określony w regulaminie platformy społecznościowej. 
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak współpracujące agencje reklamowe lub inni podwykonawcy obsługujący dany kanał  Administratora. 
 8. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem poszczególnych serwisów społecznościowych.  Przy czym zgodnie z informacjami prezentowanymi przez serwisy społecznościowe, przekazanie danych następuje przy zachowaniu odpowiednich środków zapewniających ochronę danych osobowych i przy wdrożeniu standardowych klauzul umownych.
 9. Dane przetwarzane w związku z obsługą kanału na platformie społecznościowej  mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika. Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany i wywołujący negatywne skutki w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).
 10. Administrator i dostawca poszczególnych platform społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Vimeo) są Współadministratorami danych przetwarzanych w ramach platformy społecznościowej w kontekście reklamowym i statystycznym. Szczegółowe informacje w zakresie wzajemnych obowiązków i praw Współadministratorów znajdują się w dokumentach dostępnych na stronie platformy społecznościowej (regulamin i polityka prywatności).

Zalecamy zapoznanie się z regulaminem i polityka prywatności każdego z serwisów społecznościowych na których Administrator prowadzi kanały:

Polityka prywatności i regulamin  portalu Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Polityka prywatności portalu Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875 

Polityka prywatności portalu LinkedIn:

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Polityka prywatności portalu Pinterest:

https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy 

Polityka prywatności portalu Vimeo:

https://vimeo.com/privacy 

§8 Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez firmy z których usług korzystamy, a w szczególności przez:

 • nazwa.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie – podmiot zapewaniający usługi hostingu i poczty e-mail,
 • „AGGA" sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej- podmiot zapewniający usługi księgowe;
 • Cloud Planet S. A. z siedzibą w Gdańsku- podmiot zapewniający system do wystawiania dokumentów księgowych;
 • Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w mieście Dublin- podmiot zapewniający usługi przechowywania danych;
 • WeTransfer B.V.  z siedzibą w Amsterdamie- podmiot zapewniający usługi przekazywania danych;
 • Google Ireland Limited z siedzibą w mieście Dublin- podmiot zapewniający narzędzie do analizy statystyk- Google Analystics;
 • inni partnerzy biznesowi z których usług korzystam prowadząc działalność gospodarczą (np. podmiot świadczący usługi księgowe). 

Administrator współpracuje z podmiotami, które posiadają siedziby na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zgodnie z Regulaminami dostawców w pewnym zakresie dane osobowe mogą być  przekazywane do państw trzecich (USA) np. w ramach usług Microsoft Ireland Operations Limited (zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminami dostawców jeśli chcesz dowiedzieć się jakie dane mogą być przesyłane poza obszar EOG). Ewentualne przekazanie danych osobowych odbywać się będzie przy zastosowaniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (przy zachowaniu standardowych klauzul umownych). 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa np. ZUS, Urząd Skarbowy.

§9 Narzędzia zaimplementowane na Stronie

W ramach prowadzonej działalności korzystamy z różnych narzędzi w celu usprawnienia pracy i ułatwienia Ci korzystania z naszej Strony, kanałów na platformach społecznościowych i kontaktu z nami. Stosujemy w szczególności wskazane poniżej narzędzia i rozwiązania:

Wtyczki kierujące do platform społecznościowych

Na stronie Administratora zostały osadzone wtyczki kierujące do kanałów na poszczególnych platformach społecznościowych. Skorzystanie z wtyczki umożliwia bezpośrednie połączeniu z serwisem społecznościowym, który uzyskuje informację o skorzystaniu przez Ciebie ze Strony. Jeśli korzystasz ze Strony podczas zalogowania w serwisie społecznościowym, Twoja działalność jest znana temu serwisowi.

Na naszej Stronie znajdziesz wtyczki kierujące do kanałów, które prowadzimy na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, Vimeo).

Przeglądarka z której korzystasz przesyła dane o odwiedzinach na stronie na której znajduje się wtyczka danego portalu społecznościowego.

Od momentu kliknięcia we wtyczkę danego portalu społecznościowego Twoje dane są przetwarzane przez dany portal społecznościowy. Administrator nie ma wpływu na zakres danych przetwarzanych i gromadzonych przez administratorów platform społecznościowych.

W przypadku gdy nie chcesz by platforma społecznościowa kojarzyła Twoje dane związane z wizytą na Stronie z Twoim profilem na portalu społecznościowym przed skorzystaniem ze Strony wyloguj się z portalu społecznościowego i korzystaj ze Strony w trybie incognito. Istnieją narzędzia uniemożliwiające działanie wtyczek społecznościowych (np. tzw. blokowanie skryptów) i możesz z nich skorzystać.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności każdego z portali społecznościowych w celu uzyskania szczegółowych informacji z zakresu przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności i regulamin  portalu Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Polityka prywatności portalu Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875  

Polityka prywatności portalu Pinterest:

https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy 

Polityka prywatności portalu Vimeo:

https://vimeo.com/privacy 

Vimeo

Na Stronie mogą być osadzane nagrania z portalu Vimeo, które umożliwiają Ci odtwarzanie nagrania bezpośrednio ze Strony. Gdy odtwarzasz nagranie Vimeo może tworzyć pliki cookies i otrzymywać informację o Twoim odtworzeniu i gromadzić dane, które dotyczą Twojej osoby. Jeśli jesteś użytkownikiem portalu Vimeo to odtworzenie może być przypisane do Twojego konta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Vimeo zostały opisane w polityce prywatności portalu Vimeo. Administrator portalu Vimeo jest odrębnym podmiotem i nie mamy wpływu na zakres danych, które przetwarza.

Polityka prywatności portalu Vimeo:

https://vimeo.com/privacy 

Polityka cookies portalu Vimeo:

https://vimeo.com/cookie_policy 

Google Analytics

Strona posiada wbudowany kod Google Analytics w celu  dokonywania analizy statystyk Strony i optymalizacji Strony na tej podstawie. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. 

Narzędzie to stosowane jest na mocy umowy zawartej z Google Ireland Limited przy czym dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.  Dostawca Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze Strony także we własnych celach i przechowuje dane na serwerach znajdujących się także poza obszarem EOG.

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. 

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics (istnieje możliwość wyłączenia kodu śledzącego) które znajdziesz pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

Google ADS

Strona korzysta z narzędzia Google ADS wykorzystywanego do prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych dostarczanego przez Google LLC. 

Narzędzie umożliwia wyświetlanie reklam wybranych (spersonalizowanych) na podstawie działań Użytkownika, stron odwiedzanych przez Użytkownika i powiązane jest z działaniami Użytkownika w ramach serwisu Google, które są odnotowywane za jego zgodą. Administrator nie gromadzi w ramach Google ADS żadnych danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Personalizacja reklam dokonywana jest w oparciu o zdefiniowaną przez Administratora grupę odbiorców.

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania narzędzia. Google może wykorzystać zebrane informacje we własnych celach, w tym marketingowych.

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google ADS, które znajdziesz pod linkiem: https://adssettings.google.com. Możliwe jest zarządzanie ustawieniami reklam. 

Facebook Pixel

Strona korzysta z narzędzia Facebook Pixel wykorzystywanego do prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych dostarczanego przez Meta Platforms Inc. oraz spółki powiązane. 

Narzędzie umożliwia wyświetlanie reklam wybranych (spersonalizowanych) na podstawie działalności na Stronie i powiązane jest z działaniami Użytkownika w ramach serwisu Facebook, które są odnotowywane za jego zgodą. Administrator nie gromadzi w ramach Facebook Pixel żadnych danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Personalizacja reklam dokonywana jest w oparciu o zdefiniowaną przez Administratora grupę odbiorców.

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebook w celu poznania szczegółów działania narzędzia. Facebook może wykorzystać zebrane informacje we własnych celach, w tym marketingowych.

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Facebook Pixel, które znajdziesz pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informacje o niestandardowych grupach odbiorców dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience#. 

Formularz kontaktowy

Administrator udostępnia Użytkownikom w ramach Strony formularz kontaktowy który umożliwia wysłanie wiadomości i kontakt z Administratorem. Dane osobowe jakie Użytkownik podaje w ramach formularza to nazwa (imię/nazwisko/firma), adres e-mail, inne dane zamieszczone w treści wiadomości. Dane są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności i w celu kontaktu z Użytkownikiem. Maksymalny okres przetwarzania danych osobowych to termin przedawnienia roszczeń.

Formularz castingowy

Administrator umożliwia Użytkownikowi strony https://antolosmodels.com dokonanie zgłoszenia castingowego. Dane w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail, numeru telefonu, wieku, kraju zamieszkania, prowadzonych kanałów w social mediach oraz dane dotyczące wyglądu (wysokość, wymiary, kolor oczu i włosów i wizerunek) są przekazywane przez Użytkownika dobrowolnie i w celu podjęcia ewentualnej współpracy z Administratorem. W celu przesłania zgłoszenia castingowego za pomocą Strony Użytkownik, który nie jest pełnoletni powinien uzyskać zgodę opiekuna prawnego (np. rodzica).

Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności i w celu dążenia do podjęcia współpracy. Maksymalny okres przetwarzania danych osobowych to termin przedawnienia roszczeń przy czym w razie braku podjęcia współpracy Administrator będzie dążył do usunięcia danych w możliwie szybkim terminie (zwyczajowo w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia castingowego). Dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podjęcie współpracy z Administratorem.

Formularz umożliwiający pozostawienie komentarzy

Administrator umożliwia Użytkownikowi pozostawienie komentarza w ramach Strony. Dane osobowe w postaci nazwy, adresu e-mail, strony internetowej przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika zgodnie z Polityką prywatności i podawane są dobrowolnie przy czym brak podania nazwy i adresu e-mail uniemożliwia pozostawienie komentarza.

Administrator nie odpowiada za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez zgody Administratora. 

§10 Własność intelektualna

Pamiętaj, że treści zamieszczone na Stronie (w tym fotografie, filmy video, materiały graficzne, teksty) są przejawem twórczości intelektualnej i prosimy byś nie naruszał praw autorskich.

§11  Pliki cookies

Jak każda strona internetowa, także nasza Strona wykorzystuje pliki cookies (krótkie informacje tekstowe, które zapisują się na Twoim urządzeniu podczas korzystania z Internetu). 

Informacja o plikach cookies pojawia się przy pierwszym wejściu na Stronę. 

Wyrażasz zgodę lub nie na stosowanie cookies i Twoja zgoda jest podstawą korzystania z nich przez Administratora.

Pamiętaj o wprowadzeniu zmian w Twojej przeglądarce (domyślnie przeglądarki wyrażają zgodę na zbieranie cookies i jeśli tego nie chcesz to musisz zmienić swoje ustawienia). Oczywiście zgromadzone pliki cookies zawsze możesz usunąć z poziomu swojej przeglądarki.

Cookies mogą pochodzić z naszej Strony (cookies własne) lub od podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies zbierają i przechowują informacje w określonych celach. 

Cookies własne są wykorzystywane w ramach Strony przede wszystkim do zachowania harmonijnego działania Strony i jej funkcjonalności (zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie wydajności procesów dostępnych na Stronie, tworzenie statystyk, które pomagają w ulepszeniu Strony).

Pliki cookies mogą mieć charakter czasowy (cookies sesyjne, które po zamknięciu przeglądarki internetowej są usuwane) lub trwały (cookies trwałe, które zapisują dane na urządzeniu z którego korzystasz i rozpoznają Twoje urządzenie przy kolejnych odwiedzinach Strony).

Jeśli nie chcesz by informacje o Twojej działalności w Internecie, w tym pliki cookies, były gromadzone w historii przeglądania wskazujemy na możliwość skorzystania z trybu incognito (po zamknięciu przeglądarki używanej w tym trybie, pliki cookies są co do zasady automatycznie usuwane wraz z historią przeglądania).

§12 Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem informacji do serwera na którym Strona jest stworzona. Każda informacja jest zapisywana w logach serwera Strony (informacja zawiera adres IP, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, datę i czas serwera z momentu przesłania informacji). Informacje zapisywane w logach serwera nie są ujawniane osobom trzecim, a my nie wykorzystujemy ich do identyfikacji poszczególnych Użytkowników. 

§13 Korzystanie ze Strony

W celu korzystanie ze Strony konieczny jest:

 1. dostęp do sieci Internet;
 2. oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. video, pdf.;
 3. przeglądarka internetowa umożlwiająca wyświetlanie stron www;
 4. aktywna poczta e-mail (w zakresie formularzy dostępnych w ramach Strony);
 5. urządzenie elektroniczne umożlwiające dostęp do sieci Internet.

§14 Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności. 

Jesteśmy fair i prosimy Cię byś i Ty był wobec nas. Szanujmy prawa autorskie, dobra osobiste i odrębne zdania- nie kopiuj naszych treści bez zgody. Jak masz pytania to zawsze możesz się z nami skontaktować kierując wiadomość na adres e-mail: marketing@antolos.com.

Data wprowadzenia dokumentu: 09.06.2022